Udržitelný rozvoj venkova a venkovský cestovní ruch

Datum konání: 
16. Červen 2010 - 17. Červen 2010
Cena: 
ZDARMA

Český venkov se neustále potýká s problémy, jako je vysoká nezaměstnanost, neatraktivnost pro mladé rodiny s dětmi a v neposlední řadě neatraktivnost pro turisty. Aby se tato skutečnost změnila, musí být vytvořeny na venkově lepší a atraktivnější podmínky.

Cílem konference je přispět ke zvýšení informovanosti osob působících v oblasti cestovního ruchu, pracovníků veřejné správy, svazků obcí i dalších o problematice obnovy a rozvoje vesnic, venkovském cestovním ruchu a o možnostech získávání dotací na tyto aktivity a k výměně zkušeností mezi zástupci jednotlivých regionů.

Konference se bude věnovat jak problematice udržitelnému rozvoji venkova na úrovni státu a regionů, tak i venkovskému cestovního ruchu z pohledu podnikatele.

V rámci programu konference bude zařazena exkurze.

Konference "Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch" je určena zemědělcům, pracovníkům obcí, svazkům obcí, podnikatelům, ale i pracovníkům neziskových a zájmových organizacím, které se aktivně podílejí na udržení rozvoje českého venkova.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA.

Prezentace ke stažení: