Poradenství

Naše společnost se věnuje především těmto činnostem:

 • Poradenství a administrace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí a Národního programu životní prostředí
 • Vzdělávací činnost v oblasti životního prostředí.
 • Osvětová činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Podpora a realizace projektů, které mají za cíl ochranu životního prostředí.
 • Podpora a realizace projektů, které mají za cíl nápravu škod způsobených na životním prostředí především v důsledku nesprávné a nedbalé činnosti člověka.
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
 • Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství.
 

 Operační program Životní prostředí

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s Operačním programem Životní prostředí.

 • V rámci OPŽP v letech 2007 - 2013 jsme se podíleli na realizaci více než 100 úspěšných projektů.
 • V aktuálním programovém období OPŽP v letech 2014 - 2020 máme rozpracovaných přes 50 projektů, kterým byla schválena žádost o dotaci.

Žadatelům poskytujeme komplexní poradenství, administrativní úkony a komunikaci s pracovníky Státního fondu životního prostředí od přípravy projektové dokumentace, vypracování a podání žádosti o dotaci, manažerské řízení projektu (tj. kompletace veškerých dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, činnosti v průběhu realizace projektu, zpracování žádostí o platbu, průběžných zpráv o realizaci a žádostí o změnu) až po závěrečné vyhodnocení akce a monitorování projektu po dobu udržitelnosti po skončení realizace projektu.

Administrace projektů je uskutečňována přes portál MS 2014+ (https://mseu.mssf.cz/).

Více informací o Operačním programu Životní prostředí nalezete na webových stránkách OPŽP.

Národní program Životní prostředí

 • Naše společnost se podílela na realizaci více než 60 projektů dotovaných z Národního programu Životní prostředí financovaných Státním fondem životního prostředí.

V rámci Národního programu Životní prostředí se specializujeme na výzvy č. 8/2016 a 2/2018, týkající se nedostatku kvalitní pitné vody a vysychajících vrtů v obcích po celé České republice. Více informací nalezete na stránkách Národního programu.

Žadatelům poskytujeme komplexní poradenství, administrativní úkony a komunukaci s pracovníky Státního fondu životního prostředí od přípravy projektové dokumentace, vypracování odborného posudku a hydrogeologického průzkumu, vypracování a podání žádosti o dotaci, manažerské řízení projektu (tj. kompletace veškerých dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, činnosti v průběhu realizace projektu, zpracování žádostí o platbu, průběžných zpráv o realizaci a žádostí o změnu) až po závěrečné vyhodnocení akce a monitorování projektu po dobu udržitelnosti po skončení realizace projektu.

Administrace projektů je uskutečňována prostřednictvím datových schránek a systému AIS SFŽP ČR.