Čistá příroda

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH

Poslání obecně prospěšné společnosti ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH spočívá především v poradenství a vzdělávacích aktivitách v oblasti životního prostředí (ochrana přírody, sanace starých ekologických zátěží, vodní a odpadové hospodářství). Naše společnost byla založena v roce 2009 a při svých aktivitách spolupracuje s celou řadou odborníků z řad pracovníků veřejné správy i zástupců soukromých společností.

Naše společnost pomáhá žadatelům z veřejného i soukromého sektoru realizovat projekty, týkající se ochrany přírody, v rámci Operačního programu Životní prostředí spolufinancované z fondů EU a projekty v rámci Národního programu Životní prostředí spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí.

ČISTÁ PŘÍRODA = ZDRAVÝ ŽIVOT

Společnost ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. byla založena zakládající smlouvou dne 4. června 2009 a vznikla 14. července 2009 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 206.

Společnost pro svou činnost usiluje o získávání dotací, grantů, případně darů z fondů, nadací a také od soukromých osob a tím o zajištění dostupnosti svých služeb pro širokou veřejnost.

Sídlo společnosti je na adrese Tovární 1112, Chrudim 537 01.