Udržitelný rozvoj venkova & Venkovský cestovní ruch

Datum: 16. Červen 2010

Cílem konference je přispět ke zvýšení informovanosti osob působících v oblasti cestovního ruchu, pracovníků veřejné správy, svazků obcí i dalších o problematice obnovy a rozvoje vesnic, venkovském cestovním ruchu a o možnostech získávání dotací na tyto aktivity a k výměně zkušeností mezi zástupci jednotlivých regionů.